AUTOŠKOLA

Řidičský průkaz

sk. AM, A1, A2, A, B, B+E, B96, C, CE, T

Vrácení řidičského oprávnění

zákaz řízení

získání 12 bodů

pozbytí zdravotní způsobilosti

Kondiční jízdy


Výcvik v řízení vozidla pro řidiče, který již má řidičský průkaz


Automatická převodovka

řidičské oprávnění

kondiční jízdy


Řidičský průkaz

sk. AM, A1, A2, A, B, B+E, B96, C, CE, D, T

Jak se přihlásit do kurzu

Nejprve je potřeba si vyplnit žádost o řidičské oprávnění a posudek o zdravotní způsobilosti nechat potvrdit praktickým lékařem. Oba tyto formuláře je možno si vytisknout (viz níže), nebo si je lze vyzvednout při zápisu do kurzu.

Formuláře pro přihlášení do kurzu autoškoly:

Poté nás stačí pouze kontaktovat a domluvit se, jak dál.

Vrácení řidičského oprávnění

Pokud Vám byl udělen zákaz řízení na dobu delší než jeden rok, pokud jste dosáhli 12 bodů, nebo pokud jste pozbyli zdravotní způsobilost na dobu delší než tři roky, je potřeba podrobit se přezkoušení z odborní způsobiosti. Toto přezkoušení se provádí zkouškou v následujícím rozsahu:

 • testy z pravidel silničního provozu a zdravovědy
 • ústní zkouška z ovládání a údržby vozidla
 • zkouška z praktické jízdy

Před zkouškou je potřeba dodat tyto dokumenty:

1. po uplynutí lhůty zákazu řízení

 • žádost o řidičské oprávnění
 • posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený praktickým lékařem
 • rozsudek nebo rozhodnutí o uložení popř. prominutí trestu
 • výpis z evidenční karty řidiče

2. po uplynutí doby jednoho roku od získání 12 bodů

 • žádost o řidičské oprávnění
 • posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený praktickým lékařem
 • výpis z evidenční karty řidiče
 • potvrzení o absolvování dopravně psychologického vyšetření

3. po opětovném nabytí zdravotní způsobilosti

 • žádost o řidičské oprávnění
 • posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený praktickým lékařem

Kondiční jízdy

Kondiční jízda je praktický výcvik v řízení vozidla pro řidiče, který již má řidičský průkaz. Podle konkrétního požadavku zákazníka můžeme nabídnout individuální schéma výcviku v závislosti na jeho účelu například pro řidiče, kteří:

 • delší dobu neřídili motorové vozidlo a chtějí znovu získat jistotu za volantem
 • pravidelně neřídí a chtějí si řidičské dovednosti uchovat
 • se chtějí zdokonalit v řízení
 • chtějí vyzkoušet určitý typ vozidla, jehož koupi plánují
 • chtějí naučit průjezd konkrétní trasou

Nabízíme Vám:

 • zdokonalení Vašich řidičských schopností
 • na přání začátek na řidičském trenažéru
 • jízdy ve městě
 • jízdy po silnici 1.třídy a po dálnici mimo město s využitím maximální rychlosti
 • jízdy za snížené viditelnosti
 • výhodné cenové balíčky

Automatická převodovka

Pro ty, kteří dlouho neřídili, nevěří si nebo mají strach z provozu doporučujeme jízdy s vozidlem s automatickou převodovkou.

Automatická převodovka

Chcete-li získat řidičské oprávnění pouze na vozidla s automatickou převodovkou, potom absolvujete výcvik i zkoušku z jízdy na vozidle vybaveném automatickou převodovkou. V řidičském průkazu budete mít toto omezení zaznamenáno.

Pokud budete v budoucnu chtít získat plnohodnotnou skupinu, přihlásíte se do autoškoly a absolvujete doplňovací zkoušku.